Χειρόγραφα

Του σοφωτάτου και λογιωτάτου αρχιερέως μητροπολίτου Αθηνών, κυρίου κυρίου Μελετίου του εξ Ιωαννίνων συν τη του Θεού παλάμη επιτομή της Αστρονομίας
Αστρονομία
1701
1800
Άγνωστος
21,5x15,5
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Παντελεήμονος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
5749-242
Χαρτί 8. Αποτελείται εκ τμημάτων εξ και περιέχει πολλά σχήματα αστρονομικά και πίνακας.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124