Χειρόγραφα

3) [Μελετίου εξ Ιωαννίνων] Εις άπασαν την της λογικής του Αριστοτέλους μέθοδον εισαγωγή, 1753 Σεπτ. 28
Λογική
1753
1753
1753-09-28 01:34:52
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ξηροποτάμου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2547-214
Χαρτί 8.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124