ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο παροικίας Βραΐλας.
Βραΐλα.
Αρχές του 19ου αιώνα.
Κωνσταντίνος Αντύπας , 1837 - 1882.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.