ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή (Ακαδημία) Ιασίου
Ιάσιο
1709
Νικόλαος Μαυροκορδάτος
1709-1769, 1775-
Νικηφόρος Θεοτόκης, β΄1766 Γεώργιος Μοσχοπολίτης, 1820, [ΝΕ., ΙΑ΄,σ.483]
Παΐσιος Λιγαρίδης, 1648-1655 Ιερεμίας Κακαβέλας, 1670-1698 Νικόλαος Κεραμεύς, 1651-1672, [C. Erbiceanu, Barbati,i culti κτλ.σ. 17]. Ζαχαρίας εκ Φαρσάλων, 1672-1674, [ΠΛΕΕ τομ.Δ΄σ.223], [Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, Παρθένιος Αλεξανδρείας και Ευγένιος Γιαννούλης, ΕΦ.1908 Α΄,σ. 26-27]. Θεόδωρος Τραπεζούντιος ή Συμεών (†1695) [Ε.Θ. Κυριακίδου σ.83 στο ΙΕΕ αριθ.124]. Ναθαναήλ Καλλονάρης, 1695-1727 Νικόλαος Χελιδρομεύς, 1744, [Γεδεών, ΧΠΑ, σ.200, σημ.2]. Γεώργιος Καστριώτης, 1698-1706 Θωμάς εκ Καστορίας Μανδακάσης(;) , 1755 και 1766-1775 Νικηφόρος Θεοτόκης, 1763-1765 Νικόλαος Ζερζούλης, 1763-1773, [ΠΛΕΕ, Ε΄σ.228], [Γεδεών ΧΠΑ,σ. 200-203]. Ιωάννης εξ Αγράφων Δημητριάδης, 1755 Ιωάννης εξ Εφέσου [κατά Βρετόν, Α΄σ.202]. Ιώσηπος Μοισιόδαξ, 1765-1774, [ΠΛΕΕ, Ε΄, σ.229]. Γεώργιος Κρητικός, 1773; Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, 1768-1783. [Ο βίος του στην «Εβδομαδιαία Επιθεώρηση», Μ. κ΄ Ε.Χατζηιωάννου, 25 Ιουνίου 1933]. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, 1775-1779, εκ Τρίκκης, έγινε ιατροφιλόσοφος. Στέφανος Δούγκας, 1813-1830; Ιωάννης Μακρής, 1814, [ΝΕ. Ζ΄,σ. 473]. Δημήτριος Παναγιωτίδης Γοβδελάς, 1818-1821, [Σάθας ΝΦ.,σ. 495], [ΕΑ.. 1903, ΚΓ΄,σ. 337-338]. Μισθός 2000 γρόσια [ΕΑ.1903, ΚΓ΄,σ.337 ‘εξ.]. Ανανίας Αδαμίδης Κουζάνος εκ Τραπεζούντας [κατάλογος συνδρομητού Λεξικού Γαζή (Βενετία 1809-1816 ,Γ΄]. Παναγιώτης Γεωργίου Ιωαννίδης, 1818, [Κατάλογος συνδρομητών της Αριθμητ. Γοβδελά]. Σέργιος Μυστάκης, 1813-1817, († μετά το 1845) [«Καλλιόπη» Βιέννης, 1819, σ.58], [Ν. Δούκα, Επιστολαί Α΄ ΙΙΙ], [Κ. Οικονόμου, Φιλολογ. σωζόμενα κδ΄], [ΛΕ. 1817, σ.569], [Γεδεών ΧΠΑ., 189]. Κωνσταντίνος Ιατρόπουλος, αρχές 19ου αιώνα, [R. Nicolai, Gesch. d. Neugr. Lit 118, 128]. Πολυζώης Κοντός, 1775-1825; Γεωργαντής Τριανταφυλλίδης ή Παπατριανταφύλλου, 1812;, [Επετηρίς Καλαβρύτων, 1906]. Γεώργιος Κλεόβουλος Φιλιππουπολίτης, 1820-1822, [«Θρακικά» Γ΄ 1931]. Δημήτριος Παρρησιάδης, 1818-1821, († 1862). Γεώργιος Στεφάνου Θεραπειανός, 1817, [Γεδεών ΧΠΑ. ,σ. 208-209]. Καππαδόκης, 1818-1820, [ΛΕ. 1818, σ.197-199, 564-568, 717 και 1820, σ.20-26]. Ελευθέριος Μπήκας Υδραίος, 1818-1823, δίδασκε με τον Γοβδελά [ΕΑ.1903, .ΚΓ΄,σ.338], [Τ.Ε,Β΄, Ιστορία Ύδρας 1933, 134]. Στέφανος Χρήστου, αρχές 19ου Γεώργιος Κρης, αρχές 19ου Νικόλαος Πελλποννήσιος, αρχές 19ου Προκόπιος ιερομόναχος, αρχές 19ου Δανιήλ Δημητριεύς Φιλιππίδης εκ Μηλεών, αρχές 19ου Παρθένιος μοναχός Αγιοταφίτης, αρχές 19ου Αναστ. Χριστόπουλος, 1822-1828 Αβράμιος Παΐζης Ιθακήσιος, αρχές 19ου Λιβάνιος Θεόδωρος εκ Σερίφου, αρχές 19ου Λουκάς Σερίφιος, αρχές 19ου Πέτρος Σταματιάδης, αρχές 19ου, [«Καλλιόπη» Βιέννης 1819, Α΄, σ.33],[ καταλ. συνδρομ. ελληνικών βιβλίων].
Υποτροφίες για σχολές της Δυτικής Ευρώπης.
Χρυσόβουλο του ηγεμόνα Γρηγορίου Αλεξ. Γκίκα και του Πατριάρχη Σαμουήλ ο Χαντσερής για εξασφάλιση διαρκούς λειτουργίας των σχολείων υπό την επίβλεψη της εκκλησίας, [Φορόπουλος ΕΑ. 1901 αριθ.5], [«Εθνική Αγωγή», Γ. Δροσίνη 1901, σ.68-71].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.