ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κεντρική Σχολή του Καγιαμπασίου
Προύσα
Ξενοφών Δημητριάδης Κωνσταντίνος Φίλανδρος [Βασίλειος Ι. Κανδής, Η Προύσα, 1883], [Νικολ. Νίτσος :πίνακα των σχολείων της Μητροπόλεως Προύσας στο ημερολόγιο «Φάρος της Ανατολής», Κων/πολις 1892].
-1
-2
Η σχολή ιδρύθηκε με έξοδα των Γεώργιου Ζαρίφη και Δημοσθένη Ευγενίδου. Το κτίριο της σχολής χτίστηκε σε οικόπεδο που παραχώρησε το 1876 η τουρκική κυβέρνηση.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.