ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πολιχνίτου
Πολιχνίτος, Λέσβος
πρίν το 1841
Κωνσταντίνος Π. Υάκινθος, 1872 - 1874
Κωνσταντίνος Π. Υάκινθος, 1841 - 1842

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.