ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο Πλωμαρίου
Πλωμάρι, Λέσβος
1842
Ευφροσύνη Σαμαρτζίδου Θεδότη Πάππη

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.