ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αμφίσσης
Άμφισσα (Σάλωνα)
Η σχολή αναφέρεται στο τετράγλωσσο λεξικό του Γεωργίου Κωνσταντίνου (Βενετία, 1757). Διατηρήθηκε μέχρι την επανάσταση του 1821 οπότε και σχόλασε.
Πέτρος Βαρίδης (†1809), αρχές 19ου αιώνα

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.