ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λεβαδειάς
Λιβαδειά
Η σχολή υπάρχει κατά τις αρχές του 17ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια των Ορλωφικών κλείνει και δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα επόμενα χρόνια.
Κωνσταντίνος Φράγκος, αρχές 19ου αιώνα, [Τ.Ε.,Α΄,281], [Σάθα ΝΦ, σ. 578] Ιωάσαφ, ιερομόναχος, πριν το 1825
Η σχολή αναφέρεται από το Γεώργιο Φατσέα στη Γραμματική Γεωγραφία το 1760, [Τ.Ε.,Β΄,176], [Τ.Ε.,Α΄,281].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.