ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ρεντίνης
Ρεντίνα (χωριό του πρώην δήμου Μενελαΐδος)
Η σχολή υπάρχει στα μέσα του 18ου αιώνα και συνεχίζει τη λειτουργία της και αργότερα.
Παπαδημήτρης, 1757
Στις αρχές του 19ου αιώνα διδασκόταν και η Λατινική.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.