ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κερασόβου
Κεράσοβον (τέως δήμος Αγραίων Ευρυτανίας)
1779
Ιωάννης Κερασοβίτης

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.