ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μαυρίλλου
Μαυρίλλον
1819
Ζαχαρίας (Αινιάν ;), [Τ.Ε.,Α΄,276 - Το ερωτηματικό στον Ευαγγελίδη]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.