ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Mονής Πεντέλης.
Μονή Πεντέλης (Αθήνα).
1578, με την ίδρυση της μονής.
Η σχολή λειτούργησε μέχρι την επανάσταση του 1821.
Νεόφυτος Μεταξάς, μέχρι το 1790, έπειτα μητροπολίτης Αθηνών (1836). Μιχαήλ Κασανδρίδης, εκ Κων/πόλεως,εγκαταστάθηκε από τον ηγούμενο Νεόφυτο Δάγλαρη [Τ.Ε.,Α',250]. Ιωάννης Ρεβίδης, εκ Κων/πόλεως,εγκαταστάθηκε από τον ηγούμενοΝεόφυτο Δάγλαρη [Τ.Ε.,Α',250].
Ησχολή είχε 100 μοναχούς και βιβλιοθήκη. Έγινε Σταυροπηγιακή.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.