ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ιωάννου Ν. Ντέκα
Αθήνα
1750 [Τ.Ε.,Α',241,252]
Ιωάννης Ν Ντέκας.
Ησχολή διατηρείται μέχρι την επανάσταση του 1821.
Βησσαρίων Ρούφος (+175-1776), 1750-1765 Γρηγόριος, διάκονος, προσωρινός διδάσκαλος [Τ.Ε.,Α΄,241] Νεκτάριος , μοναχός, προσωρινός διδάσκαλος [Τ.Ε.,Α΄,241] Σωφρόνιος Μπαρμπάνος, ιεροδιάκονος (+175\5\1776), 1767-1774 , παραιτήθηκε λόγω προστριβών,[Τ.Ε.,Α΄,242],[Δ.Γ.Καμπούρογλου, ιστορία των Αθηναίων,τομ.2 και Μνημεία της ιστορίας των Αθηνών, τομ.3],[Θ.Ν.Φιλαδελφέως, ιστορία των Αθηνών,1907,τομ.Β',σ.234-235]. Αθανάσιος Κύπριος, γραμματεύς του μητροπολίτη. Ιωάννης Βενιζέλος, μέχρι τον θάνατο του. Ιωάννης Τατλίκαρης εκ Ραιδεστού Θράκης(ίσως),πριν το 1810 [Τ.Ε.,Α΄,242]. Ιωάννης Παλαμάς, απο το 1810-1812 [Τ.Ε.,Α',242-243],από το 1812 σύμφωνα με τον Καμπούρογλου στον ["Αναδρομάρη της Αττικής",Αθ.1920,σ.35] και 1817-1821. Ιωάννης Τατλίκαρης. Μιχαήλ Μασών. Δαμασκηνός Πετράκης. Στάμος Παπασεραφειμ, με μισθό 1000 τάληρα ετησίως, δίδασκε και φιλοσοφία. Διονύσιος Πύρρος ,Πούρος ο Θεσσαλός, 1813- .
Σαμουήλ Κουβελάνος [Τ.Ε.,Α΄,241]
Ο Ιωάννης Ντέκας ιδρύοντας την σχλή, μαζί με τη βιβλιοθήκη, κληροδότησε και ένα ικανό κεφάλαιο, από το οποίο θα πληρωνόταν οι διδάσκαλοι με 200 δουκάτα ετησίως, καθώς και 12 μαθητές με 25 δουκάτα [Τ.Ε.,Α',241,252] Με την κατάληψη της Βενετίας από τον Ναπολέοντα (1797) η σχολή αντιμετώπισε σημαντικό οικονομικό πρόβλημα και ο τότε διδάσκαλος Ι.Βενιζέλος απευθύνθηκε στον πατριάρχη Ιεροσολύμων Άνθιμο (20\7\1798),από τον οποίο δέκτηκε οικονομική βοήθεια[Τ.Ε.,Α',242] Το 1806 επίκουρος της σχολής έγινε ο Διονύσιος Πετράκης, ηγούμενος της φερωνίμου σχολής [Τ.Ε.,Α',242]. Το 1813 ιδρύθηκε η Φιλόμουσος Εταιρία, η οποία έθεσε υπό την προστασία της τη σχολή [Τ.Ε.,Α',243].
Το Δεκέμβριο του 1807 εξεδώθη σιγγίλιο από τον Γεώργιο Ε' περί ανασύστασης της σχολής Ντέκα [Τ.Ε.,Α',242],[Γ.Π.Αγγελοπούλου, πατριάρχης Γρηγόριος Ε', τομ.Β' σ.488],[Φιλαδελφέας στη "Χρυσσαλλίδα",σ..49 εξ,313]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.