ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Νικομήδειας [Μάρκος Κλεώνυμος και Χρήστος Παπαδόπουλος, Βιθυνιακά Κων/πολις 1867]
Νικομήδεια
1795
1
1836-46 (σε αυτό το διάστημα η σχολή δεν λειτουργούσε)
Γεώργιος εκ Γάνου και Χώρας (μέχρι το 1812) Μάρκος Μεθόδιος Τζανής (1812-21) Κωνσταντίνος εκ Τούζλων (1827) Ιωάννης (1828-31) Παΐσιος Καλλιδάχος Μερκούριος, μοναχός (1832-6) Βασίλειος Αρχικλής Μάρκος Κλεώνυμος (1846-)
Σταύρος Γιακουμίδης (1807)2
Η σχολή ιδρύεται με την οικονομική σύμπραξη του Δημήτριου Σαμουρκάση. Στη Σχολή υπήρχε και βιβλιοθήκη, που κάηκε το 1840.
(1) Συνιδρυτής ο Δ. Σαμουρκάσης. Το 1807 η κοινότητα έστειλε μαθητές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή για να γίνουν δάσκαλοι.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.