ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ραψάνης
Ραψάνη
1767
Διονύσιος, επίσκοπος Πλαταμώνος
Η σχολή κλείνει κατά τη διάρκεια της επανάστασης και η διδασκαλία επαναλαμβάνεται το 1830.
Βασίλειος ο Ραψανιώτης Ιωνάς Σπερμιώτης Στέφανος Σταμκίδης ο Κοζανίτης, μέχρι το 1803 Αργύριος Παπαρίζος (εκ Σιατίστης), για έξι χρόνια ,[Τ.Ε., Α΄, 148] Ζήσης Καραζήσης, ιερεύς, 1836

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.