ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τρικκάλων
Τρίκκαλα (Τρίκκη)
Μέσα 16ου αιώνα
Ο μητροπολίτης Λαρίσσης Ιερεμίας [Τ.Ε., Α΄, 223, 229]
Η σχολή παρακμάζει κατά τη διάρκεια της επανάστασης του Ορλώφ (1769–1774) και με τη λήξη της ανασυστήνεται. Κλείνει κατά διαστήματα (1808, επανάσταση Θύμιου Βλαχάβα, 1821–1828, 1854 επανάσταση της Καλαμπάκας). Διατηρείται μέχρι την προσάρτηση της Θεσσαλίας, οπότε προάγεται σε Γυμνάσιο.
Απόστολος Παπαθανασίου, 1565–1572 Ματθαίος Αναστάσιος Γόρδιος, 1681–1683 Νεόφυτος Κορφαλώνης, 1712 μέχρι ίσως το 1717, [Τ.Ε., Α΄, 229] [ΕΦΣΚ. Παράρτ. Κ΄,τόμ.ΚΒ΄,σ.95] [ΓΠ. 1933, σ.317] Μιχαήλ ,μαθητής Αν. Γόρδιου, 1721 Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος, 1738–1750 Νικόλαος Ζερζούλης (εκ Μετσόβου) [Τ.Ε., Α΄, 229] [Σάθας ΜΒ, Γ΄, σ.237] Νικόλαος Κυριάκης [Τ.Ε., Α΄,230] [κατάλογος συνδρομητών οδού Μαθηματικής, Βενετία, 1749] Ασκητής, 1756– [Τ.Ε., Α΄,230] [ΕΑ. 1889, σ.218] Στέφανος Σταμκίδης, 1774–1790 Πολυζώης, ιερεύς, μέχρι το 1808 Γεώργιος Παπαμανουήλ ,μαθητής Πολυζώη, μέχρι το 1821 Παπαπολύζος (εκ Μακρυνίτσης), 1828– , [Τ.Ε., Α΄, 230] [Δωρόθεος Σχολάριος, Έργα και Ημέραι, 1877, σ. 110] Ιωάννης Πανταζής (εκ Ζαγοράς) Κάποιος μοναχός της Μονής Δουσίκου, 1833 Αλέξανδρος Πέζαρος, 1833–1842
Αρσένιος, αρχιεπίσκοπος Ελλασώνος ,υπό Ματθαίου Ευγένιος Γιαννούλης (ο Αιτωλός), μετά το 1619 [Τ.Ε., Α΄, 275] Διονύσιος Πύρρος ο Θεσσαλός, υπό Στέφανο Σταμκίδη
(1)Διδάσκαλος Τρικκάλων ήταν πιθανώς και ο Δημήτριος Βόδας [Τ.Ε., Α΄, 240] [Θ.Φιλαδελφεύς, ιστορία Αθηνών, Β΄, 227]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.