ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αυλώνος
Αυλώνας
Λειτουργούσε κατά τον 18ο αιώνα
Ευγένιος Βούλγαρης, 1741
Καραβίας Χρύσανθος, 1741

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.