ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ζίτσης
Ζίτσα
1779
Μέχρι το 1820 λειτουργούσε ως κοινή σχολή. 1820, η σχολή προάγεται σε ελληνική από τον Κωνσταντίνο Βουζαίου.
Σιδέρης Νικόλαος Αίσωπος (Κρανάς) Γεώργιος, 1813-1818 Γαζής Γεώργιος, 1819-1825
Δημήτριος Νικολίδης [Τ.Ε,Α΄,185], [Εμμ. Γεωργιάδης, Ζίτσα, Αθ. 1889, σ.35-40] Ιωάννης Τζέτζης [Τ.Ε,Α΄,185], [Εμμ. Γεωργιάδης, Ζίτσα, Αθ. 1889, σ.35-40] Μιχαήλ Χρυσοχόος [Τ.Ε,Α΄,185], [Εμμ. Γεωργιάδης, Ζίτσα, Αθ. 1889, σ.35-40]
Στο διάστημα 1779-1812 η σχολή συντηρούνταν από τα εισοδήματα της Γκουμαίας σχολής [Τ.Ε,Α΄,184] Από το 1813 την σχολή συντηρούσε ο Κων/νος Βουζαίου, ο οποίος εξασφάλισε και τον μισθό 3 διδασκάλων [Τ.Ε,Α΄,184-185] Το 1825 ο μητροπολίτης Ουγγαροβλαχίας Δοσίθεος κληροδότησε με διαθήκη1 8000 φλώρια για την συντήρηση της σχολής και των υποτρόφων της
Το «Διδασκαλείο» βρισκόταν δίπλα στον Άγιο Νικόλαο [Τ.Ε,Α΄,184] Το 1820 ο Κων/νος Βουζαίος κατασκεύασε νέα κτίρια για την σχολή. Η σχολή είχε 12 δωμάτια για τους φτωχούς και τους ξένους μαθητές. [Τ.Ε,Α΄,184-185]
(1) Η διαθήκη του μητροπολίτη Ουγγαροβλαχίας Δοσίθεου δημοσιεύεται στα: [«Ευαγγελικός Κήρυκας», 1858, Β΄, σ.425-432], [Nicolas Iorga, Fondations des Princes Roumains en Epire, en Morèe, Cons/tinople, dans les iles et sur la côte de l’ Asie Mineure,]εν τοις πρακτικοίς της Ρουμανικής Ακαδημίας ιστορικόν τμήμα, Β΄, 1914,σ. 241-279]
Ησχολή ιδρύθηκε ύστερα από προτροπή του Κοσμά Αιτωλού [Τ.Ε,Α΄,184] Ο Κων/νος Βουζαίου κατασκεύασε το 1820 βιβλιοθήκη 4000 τόμων. Κάθε τόμος έφερε σφραγίδα : «εκ της κατά τους Αγίους Ταξιάρχας βιβλιοθήκης της κοινής σχολής Ζίτσης 1804». [Τ.Ε,Α΄,185], [ΛΕ, Οκτ.1818], [Β. Μυστακίδη, «Παρνασσός», 1866, σ.90], [Αθ. Ψαλίδα, ΗΧ, 1818, σ.61]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.