ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μετσόβου.
Μέτσοβο.
Στις αρχές του 18ου αιώνα.
1821,η σχολή κλείνει εξαιτίας της επανάστασης. Η σχολή επαναλειτουργεί με την αποκατάσταση των πραγμάτων.
Ιωάννης Αναστασάκης, -1816. Γρηγόριος Μπαλανίδης,1832-1835. Σάπφειρος Χριστοδούλου, 1835-1836. Νικόλαος Αναγνωστόπουλος,1836-1837.
Νικόλαος Στυγνής,1708-1724 [Τ.Ε,Α',180], ["Ρωμανός Μελωδός", Παρίσι 1932,σ.167]. Κωνσταντίνος Ξυπόλυτος, 1724-1708 [Τ.Ε,Α',180],["Ρωμανός Μελωδός", Παρίσι 1932,σ.168]. Νικόλαος Ζερτζούλης, 1750-1759 [Τ.Ε,Α',180].,[ Ι.Λαμπρίδη, περί των εν Ηπέιρω αγαθοεργημάτων, Αθηνά 1880,τόμος Β',σ.86]. Δημήτριος Βαρδάκας1 Αδάμος Τσαπέκος,1816-1819. Κ.Κάτσικας, μετά το 1837. Κ.Βουλόδημος, μετά το 1837. Ι.Στέας, μετά το 1837. Κ.Ζέρβας, μετά το 1837 Χ.Καλωταίος, μετά το 1837.
Ιωάννης Αναστασάκης, (μαθητής του Βαρδάκα).
Ιωάννης Κωνσταντίνου,1739,Δωρεά [Τ.Ε,Α',182],[Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, ΕΦ,1910-1912].
(1)Ο Ευαγγελίδης αναφέρει ότι ίσως να δίδαξε ο Δημήτριος Βαρδάκας[Τ.Ε,Α',181].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.