ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βαφειοχωρίου
Βαφειοχώρι (Βογιατζήκοϊ)
Πριν το 1825
Γρηγόριος Σίφνιος (†12 Νοεμβρίου 1825), [Τ.Ε.,Α΄,35], [Σάθας, ΝΦ, σ.652)

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.