ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βαθυρρύακος
Βαθυρρύαξ (Μπουγιούκδερε)
Στις αρχές του 19ου αιώνα
Λέανδρος Αρβανιτάκης

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.