ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή σχολή Μεγάλου Ρεύματος1
Μεγάλο Ρεύμα (Αρναούτκιοϊ=Αλβανοχώριον)
Η σχολή υπήρχε πριν το 1752.
Αμβρόσιος, 1752-1788 , ιερά ιστορία, στοιχεία αριθμητικής, γραφή, ανάγνωση, (84 γρ. ετησίως), [Τ.Ε.,Α΄, LXV], [Τ.Ε.,Α΄, 30] Αντώνιος, 1788-1789 Ιωακείμ Σμυρναίος, 1795-1796, (150 γρ.), [Τ.Ε.,30, σημ.1] Δαμασκηνός, 1798-1799 Μακάριος, 1805-1806 Χρύσανθος (Χίος), 1806-1807 ΠαππαΓιάννης, 1810-1811 Γεώργιος, υποδιδάσκαλος του ΠαππαΓιάννη για 7 μήνες Μάρκος Γαλακτίων, 1811-1815 Γεώργιος Βουλισμάς, 1812-1813 Μιχαλάκης, 1815-1816 Ιωάννης Βαρούχας, 1833-1834 Νικόλαος, 1837-1838
Νικόλαος Σπαρτάλης, 1756, Δωρεά, [Τ.Ε.,Α΄, 31] Το 1768 ο Νικόλαος Σπαρτάλης και ο ηγεμόνας της Βλαχίας Καλλιμάχης ανέλαβαν τα χρέη της σχολής. [Τ.Ε.,Α΄,31] Ο διδάσκαλος Ιωακείμ Σμυρναίος έπαιρνε τον ετήσιο μισθό από τον πατριάρχη Ιεροσολύμων. [Τ.Ε.,Α΄,30,σημ.1]
Η σχολή είχε διαμερίσματα για τους φωχούς μαθητές του Μ. Ρεύματος. Απαγορευόταν η διαμονή σε μαθητές άλλων χωριών. [Τ.Ε., Α΄, 30, σημ.1]
(1) Δεν είναι σαφές εάν η κοινή και ελληνική σχολή του Μ.Ρεύματος συνιστούσαν μια εννιαία σχολή ή δύο διαφορετικές σχολές. Εδώ καταγράφοναι ως δύο ξεχωιστές σχολές. Το πιθανότερο είναι να συνιστούν διαφορετικές σχολές με την κοινή σχολή να είναι υποκείμενη στην ελληνική όπως αναφέρεται σε σημείο της [Τ.Ε.,Α΄, 33].Χρειάζεται να δει κανείς και την ελληνική σχολή Μ.Ρεύματος.
(1)Πρόβλημα στην λειτουργία της σχολής εξαιτίας της απαγόρευσης που ίσχυε και η οποία δεν επέτρεπε την διαμονή στα διαμερίσματα της σχολής σε μαθητές που προέρχοναν από άλλα χωριά εκτός του Μ.Ρεύματος. Οι ξένοι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν με επιστολή τους προς τον ηγεμόνα της Βλαχίας Ιωάννη Κικολάου Κωνσταντίνου. [Τ.Ε.,Α΄, σ.30, σημ.1], [Αθ.Παπαδόπουλος, Ιεροσ. Βιβλιοθήκη, Α΄, σ.321-322] (2)Επιστολή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η σχολή από τον Ιωακείμ Σμυρναίο προς πατριάρχη Ιεροσολύμων. [Τ.Ε., Α΄, σ.30, σημ.1]. (3)Πατριαρχικά σιγίλλια- γράμματα. [Τ.Ε., Α΄, 33].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.