ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Θεωρήματα τινά περί πολυγωνομετρίας (Κέρκυρα, 1826)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προσφώνηση
Προς τον αναγνώστην
 Θεωρήματα
Σχήματα
 Χειρόγραφες σημειώσεις

Κέρκυρα
1826