ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Διασάφησις εις την επίτομον θεωρίαν... του κυρίου Λακρουά (Κέρκυρα, 1826)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Χαιρετισμός
 Διασάφησις
Ημαρτημένων διόρθωσις

Κέρκυρα
1826