ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εισαγωγή γενική της Γεωγραφίας, τόμος Ι (Βιέννη, 1816)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προς τους φιλομαθείς αναγνώστας
 Πίναξ κεφαλαιώδης
 Εισαγωγή γενική της Γεωγραφίας
 Ο Χαρακτήρ της Γεωγραφίας
 Περί διαιρέσεως αυτής
 Περί Πηγών και Βοηθημάτων της Γεωγραφίας
 Περί Μερών της Γεωγραφίας
 Ιστορία των Γεωγραφικών Ανακαλύψεων
 Περί της αυτών Χρονολογίας
 Λόγος της Γνωστής Γης προς την ’γνωστον
 Ιστορία της Γεωγραφίας
 Μαθηματική Γεωγραφία
Παροράματα
Σχήματα

Βιέννη
1816