ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 7 (Bιέννη 1812)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Ερωδιοί διάφοροι.
 Φυτά παράδοξα.
 Σαύραι αξιοσημείωτοι.
 Ιχθύες ποτάμιοι της Γερμανίας.
 Όστρεα σπάνια.
 Ψιττακοί διάφοροι.
 Φυτά φαρμακερά της Γερμανίας.
 Ιχθύες ποτάμιοι της Γερμανίας.
 Σαύραι διάφοροι.
 Η δια Μικροσκοπίου Θεωρία της Βοδινής Γλώσσης.
 Μανακίνοι διάφοροι.
 Οψάρια τερατόμορφα.
 Ροδάκινα και Ζέρδελα.
 Κροκόδειλοι διάφοροι.
 Ρόδα διάφορα.
 Νήσσαι διάφοροι.
 Οψάρια ποτάμια της Γερμανίας.
 Βάτοι.
 Όφεις αβλαβείς.
 Ρόδα διάφορα.
 Σεισοπυγίδες διάφοροι.
 Όνοι θαλάσσιοι.
 Οπωροφόρα Δένδρα της Αμερικής.
 Η καταχωσθείσα πόλις Ηράκλεια.
 Η εκχωσθείσα Πομπηία πόλις.
 Δρυοκολάπται ξένοι.
 Ψυχαί.
 Ρόδα.
 Κολλυρίονες.
 Φυτά ιατρικά.
 Ψυχαί ημεριναί.
 Οβελίσκοι της Αιγύπτου.
 Πτηνά ξένα.
 Πτηνά αξιόλογα.
 Φυτά εμπορικά.
 Ψυχαί λυκαυγείς.
 ’ντρα περίφημα.
 Ιπποδρόμια των ’γγλων.
 Κέρθιοι και τρόχιλοι.
 Φυτά εμπορικά και ιατρικά.
 Ζωόφυτα.
 Αξιοσημείωτα αποτελέσματα των Κρατήρων της κατωτέρας Ιταλίας.
 Ρόδων είδη.
 Κριθολόγοι διάφοροι.
 Θάμνοι κοκκοφόροι.
 Ιχθύες φωλιδωτοί.
 Ιπποδρόμιον των παλαιών Ρωμαίων.
 Φυτά εμπορικά αξιόλογα.
 Πίναξ των εν τω Εβδόμω Τόμω Αντικειμένων.

Βιέννη
1812