Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ν.Β. Φαρδύς εκ Σαμοθράκης