Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ιερείς, Δημήτριος Γαλανός, Ινδολόγος