Διδάσκαλοι

0
0

Αφότου ολοκληρώσει τις σπουδές ρητορικής, θεολογίας και φιλοσοφίας στην Ιταλία, επιστρέφει στο Ηράκλειο για να αναλάβει διδασκαλικά καθήκοντα στη σχολή του Σιναϊτικού μετοχίου.