Σχολάρχες

1809
1810
1809-1810, ρεφερενδάριος της Μ. Εκκλησίας