ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρόνος

θεωρείται συνακόλουθο της ύπαρξης των γεν-νητών όντων. Η αίσθηση του χρόνου προέρχεται από τη ροή των γεγονότων και προϋποθέτει αρχή, διάρκεια — παράταση και λήξη. Ο χρόνος της συνύπαρξης όλων των γεννητών είναι κοινός και ομαλός και μετρείται με ουράνιες περιοδικές κινήσεις. Ο χρόνος που βιώνει κάθε θνητή ύπαρξη είναι ανώμαλος-ιδιαίτερος. Με­τρείται σε σχέση με τον κοινό χρόνο και διαφέρει από είδος σε είδος, έχοντας ίδια αρχή, πρόοδο και τέλος. Διαιρείται ο χρόνος σε παρελθόντα, παρόντα, μέλοντα.

8