ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κωττουνιάνο Ελληνομουσείο Παταβίου.
Πατάβιο (στο Πανεπιστήμιο).
1653.
Ο Ιωάννης Κωττούνιος με τη διαθήκη του το 1653 διέθεσε την περιουσία του για την ίδρυση του Ελληνομουσείου.
1653-1797.
Ιλαρίων Κιγάλλας, ιερέας, 1657 Αρσένιος Καλούδης Κρης, ιερομόναχος, 1660 Νικόλαος Βαβούλης Κρης , 1672 Γεώργιος Καλαφάτης Κυδώνιος, 1694 Δημήτριος Βαβούλης, ιερέας ,1703 Νικόλαος Παπαδόπουλος Κομνηνός, λατίνος, 1705 Αντώνιος Στρατηγός Κρης, 1716 Συμεών Στρατηγός Κρης, 1758 Σπυρίδων Λούζης Κεφαλλήν, 1760 Ιωάννης Λίτινος Ζακύνθιος, 1771
:
Βιβλιογραφία:[Σάθα ΝΦ. 227, ΜΒ. Γ΄, σ. 389],[Α.Δημητρακοπούλου, ΠΔΣ.,σ. 42-3], [Ε. Legrand, ΒΗ. Γ΄, σ. 389 εξ., Α΄, σ. 277 εξ., Β΄, σ. 24 εξ., Ε΄, σ. 46 ],[Σ. Λάμπρου εν ΝΕ, Β΄, σ. 371-373],[Β. Μυστακίδου 50ετηρίδα ΕΦΣΚ, σ. 280-287 και εν «Νέω Ποιμένι», 1919, σ. 491-502],[Γ. Σωτηριάδου εν Ημερολογίω Μ. Ελλάδος Γ. Δροσίνη, 1926, σ. 431 εξ.],[Τ.Ε, Β΄,469, σημ.1].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.