ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Χαλεπίου
Χαλέπιον
Ιάκωβος Πάτμιος
Ιάκωβος Πάτμιος ,ως το 1730 Φιλόθεος (Γεώργιος Νικολούδια)

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.