ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών.
Ηράκλειο, Κρήτης.
1550
1550 - 1669
Ιωάννης Μορζίνος.
Γρηγόριος Μαραφαράς Μελέτιος Μακρής [Τ.Ε.Β΄,164] , [Σάθας, ΝΦ, 416] Νικηφόρος Χαρτοφύλαξ

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.