Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Μαργαρίτης Παπανικολάου εκ Μεγάλου Τορνόβου