Μαθητές

1817
1817, [Τ.Ε., Α΄, 27], [κατ. συνδρομητών των «Φυσιογνωμικών» του Αριστοτέλη, εκδ. Αναστάσιος Χ. Γρ. Καρακιουλάφης]