Μαθητές

1792
1792 [Τ.Ε.,Α΄, 53], [Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, Μάδυτος, Αθ.1890], [Mélanges Charle Graux, 62].