Διδάσκαλοι

(ο Ευνούχος) (1), ιερομόναχος, [Τ.Ε.,Α΄,236], [ΠΛΕΕ τομ.Ε΄, σ.27]