Διδάσκαλοι

1766
εφημέριος, 1766, Μοσχοπολίτης [Βρετού, Β΄, 318].