Διδάσκαλοι

1767
εφημέριος, –1767, [Π. Λάμπρου κατάλογος .76].