Διδάσκαλοι

[Κ. Οικονόμου, Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά Α΄, σ. 59]