Σχολάρχες

0
0

Γεννήθηκε στην Σκύρο[1] και έλαβε τις ανώτερές της σπουδές στο Παρθεναγωγείο Σύρου, όπου έλαβε το 1874 για την επίδοσή της το Ράλλειον Βραβείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας.[2]Είχε μεγάλη πνευματική κατάρτιση. Συνέγραψε παιδαγωγικές μελέτες, βιβλία πάνω στην Σκύρο και ανέκδοτα ποιήματα.[1] Διετέλεσε διευθύντρια του Εθνικού Ιωακείμειου Παρθεναγωγείου Κωνσταντινουπόλεως και στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο Σερρών, ενώ υπήρξε μια από τις συντάκτριες του Περιοδικού των Κυριών που εξέδιδε η Καλλιρρόη Παρέν, κατατάσσοντάς την σε παράγοντα του φεμινιστικού Τύπου.[3] Απεβίωσε στην Αθήνα το 1928. Προς τιμή της ονομάστηκε δρόμος στην Νέα Σμύρνη.

 source: wikipedia