Χειρόγραφα

Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις φιλοσοφίαν Προδιοίκησις
Φυσική
1730
1730
Άγνωστος
22x17
φφ. 450
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1147
1730 περίπου.
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1134