ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ανδριανουπόλεως
Ανδριανούπολη
(1) Η σχολή λειτουργούσε όλο τον 17ο αιώνα. Μετά το 1813 η σχολή μεταρρυθμίστηκε από τον Δωρόθεο Πρώϊο. Μετά το 1856 η σχολή μεταρρυθμίστηκε εκ νέου και απέκτησε γυμνασιακές τάξεις.(2)
Ευγένιος Αιτωλός, πριν το 1642 Αναστάσιος Παντοδύναμος, μετά το 1660 Χρύσανθος, [Τ.Ε.,Α΄, 56], [Γεδεών, Νεόφυτος μητροπολίτης Ανδριανουπόλεως, Κων/πολη, 1913, (19), (26)] Μάρκος Λαρισαίος, δίδασκε πριν το 1722, [Τ.Ε.,Α΄, 57], [Κωδ. Μητροπόλεως ΝΘ΄ (της Θεολογικής Σχολής Χάλκης)] Δημήτριος εκ Λιτίτζης Αθανάσιος Κόντης Βουθρωντεύς, 1714-1725 Ζώης Ιωάννου, -1735 Αλέξιος Τζέτζης Σπανός, 1736-1744 Σταμάτιος Παπά ή Παπασταμάτιος, 1738-1763 [Τ.Ε.,Α΄, 58-59] Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, 1763- Ιγνάτιος Σαράφογλους, 1764-1768 Ιωακείμ Ιβηρίτης Νικόλαος Γ. Κώος, 1775 Ευγένιος Ιθακήσιος Σμυρναίος Ιερόθεος Γεώργιος Ουζούμογλους, 1779-1805 και (1808- ) Γρηγόριος Μιχαήλογλους, 1805- Δωρόθεος Πρώϊος, (1813- ), λογική και ηθική κατά Αριστοτέλη/μαθηματικά και φυσική κατά Θεοτόκη/μεταφυσική και θεολογία κατά Βούλγαρι Στέφανος Καραθεοδωρής, αρχιδιδάσκαλος Σαράντης Αρχιγένης Μάρκος Βερώνης Κ. Κόδρος Πολυζώης Εμ. Χαριλάου Γ. Λογοθετίδης, -1856 Β. Γρηγοριάδης Χρήστος Παπαδόπουλος Γ. Λογοθετίδης Κ. Χρονίδης Π. Κυριατζίδης Ι.Πολυζώης Λ. Κάκαρις
Αλέξανδρος Ελλάδιος ο Λαρισαίος Θεόκλητος Πολυειδής Γεώργιος Χ. Γεωργίου, 1758, [Τ.Ε.,Α΄, 59, σημ.1], [Γεδεών, ΕΑ, τομ.ΓΛ΄, σ. (85), (91), (100)] Ιωάννης Φωκυλίδης, 1758 [Τ.Ε.,Α΄, 59, σημ.1], [Γεδεών, ΕΑ, τομ.ΓΛ΄, σ. (85), (91), (101)] Σταύρος Χατζηγεωργίου, 1758 [Τ.Ε.,Α΄, 59, σημ.1], [Γεδεών, ΕΑ, τομ.ΓΛ΄, σ. (85), (91), (101)] Θεοχάρης Χατζηγεωργίου, 1758 [Τ.Ε.,Α΄, 59, σημ.1], [Γεδεών, ΕΑ, τομ.ΓΛ΄, σ. (85), (91), (101)] Αθανάσιος Χατζηγεωργίου, 1758 [Τ.Ε.,Α΄, 59, σημ.1], [Γεδεών, ΕΑ, τομ.ΓΛ΄, σ. (85), (91), (101)] Στέφανος Κουμανούδης, [Τ.Ε.,Α΄, 62] Στέφανος Παπαδόπουλος, [Τ.Ε.,Α΄, 62]
Οικονομική στήριξη της σχολής από τον μητροπολίτη Ανδριανουπόλεως Νεόφυτο. [Τ.Ε., Α΄, (55, σημ. 3), (56)] Πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσανθος, 1721, Δωρεά. [Τ.Ε., Α΄, 60] Το 1721 ο μισθός διδασκάλου ήταν 150 γρόσια (300 φράγκα). [Τ.Ε., Α΄, 56, σημ. 3]
Οι μαθητές του Βουθροντέως ήταν κατανεμημένοι σε 4 τάξεις. Στην α΄ τάξη υπήρχαν 3 μαθητές και διδάσκονταν Όμηρο με την ποιητική τεχνολογία και προγυμνάσματα Αφθονίου μετά των παρεπομένων αυτών θεμάτων. Στην β΄ τάξη υπήρχαν 4 μαθητές και διδάσκονταν αποφθέγματα βασιλέων και φιλοσόφων. Στην γ΄ τάξη φοιτούσαν 3 μαθητές και διδάσκονταν λόγους του Ισοκράτη και την ανήκουσαν τεχνολογία. Στην δ΄ τάξη φοιτούσαν 7 μαθητές, από αυτούς οι 5 διδάσκονταν Βατραχομυομαχία και οι 2 Γραμματική και Γραφή. [Τ.Ε., Α΄, 57]
1711, οικοδόμηση κτιρίου απέναντι από την Μητρόπολη. [Τ.Ε., Α΄, 56]
(1) Κατά διαστήματα η σχολή έκλεινε είτε εξαιτίας καιρικών συνθηκών είτε γιατί οι μαθητές πήγαιναν σε αγροτικές εργασίες. [Τ.Ε., Α΄, 60] (2) Το γυμνάσιο καταγράφηκε ως ξεχωριστή σχολή.
(1) Το 1690 η σχολή διατηρούσε ορφανοτροφείο. [Τ.Ε., Α΄, 55] (2) Στις 29 Μαΐου 1721 ο Βουθρωντεύς με επιστολή του προς τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Χρύσανθο διαμαρτύρεται για τον μισθό του. [Τ.Ε., Α΄, 57-58] (3) 1η Ιουνίου 1721, πατριαρχική παρέμβαση του πατριάρχη Ιεροσολύμων Χρύσανθου με επιστολή του προς τους προεστούς της Ανδριανούπολης. [Τ.Ε., Α΄, (56, σημ. 1), (58)], [Γεδεών, ΕΑ, 1889, σ. 32], [Γεδεών, ΕΑ, ΛΓ΄, σ. 86-87] (4) Ο Πρώϊος στην προσπάθεια μεταρρύθμισης της σχολής μετά το 1813, ζήτησε διδασκάλους από την Σμύρνη και την Χίο. [Τ.Ε., Α΄, 61-62], [Μ. Γεδεών, ΧΠΑ, Marcellus, Souvenirs de l' Orient, Bruxel, 1840, Γ΄, σ. 121], [ΛΕ, 1819, σ. 719], [ΛΕ, 1820, σ. 354-356]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.