ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Γλωσσομαθών Νέων.
Παρίσι.
Πριν το 1773.
Έλληνες από νησιά Αιγαίου, Γάλλοι, κλπ.
Σπούδαζαν γαλλικά, τούρκικα για να γίνουν διερμηνείς [I. Bjornstähl, Briefe auf seinen auslaendischen Reisen, Λειψία 1881, Α΄, σ. 34 και Δ΄, σ. 79], [Π. Μ. Κοντογιάννη, Οι προστατευόμενοι 1917, σ. 6].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.