ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Λύκειον Μελίτης.
Μελίτη (Μάλτα).
1844.
Ιωάννης Γ. Γεννάδιος ο εν Λονδίνω πρεσβευτής της Ελλάδας . Μ. Κωνσταντινίδης.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.