ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Προπαγανδική Σχολή Μελίτης.
Μελίτη (Μάλτα).
Ιερογραφική βιβλική εταιρεία.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.