ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μινόρκας.
Μινόρκα (Βαλεαρίδες νήσοι).
1743 [Γεδεών, Άθως, 223], [του αυτού Π Π. 653, Ε Α, Ι΄162, 1916 Λ Σ Τ΄ επιστολή προς τον ιατρόν Ι.Ρ. Μανέν.].
1743–1757 (χρονιά κατάληψής της απ'τους Γάλλους όπου και απεσυνετέθη).
Θεόκλητος Πολυειδής1 ,προιστάμενος, [Ευλ. Κουρίλα, Θεόκλητος Πολυειδής 1935,σελ. 66–67].
(1)Οι Ζαβίρας [Θ Ε. 329 και 324], Σάθας [Ν Φ. 470 και 699, ΠΔΣ, σελ. 81–82] δέχονται δύο Θεοκλήτους, πράγμα το οποίο δε δέχεται ο Ανδρ. Δημητρακόπουλος [ΠΔΣ. σελ. 81–82].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.