ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ακαδημία Βησσαρίωνα.
Οίκος Βησσαρίωνα στη Ρώμη.
Προ του 1472.
Κωνσταντίνος Λάσκαρης, –1463.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.